Fritidsverksamheten är ett komplement till skoldagen och ska erbjuda barnen tillfälle till avkoppling och social och känslomässig utveckling. Fritids är en knutpunkt på Bladins där både de yngre och de äldre barnen samlas. Vi har öppet vardagar mellan 6.15 och 18.00, även under skollov. Dag innan röd dag stänger fritidshemmet klockan 15.00 och på skolavslutningsdagarna i december och juni stänger vi klockan 12.00.

Frukost serveras mellan 7.00-7.30 och alla barn får mellanmål på eftermiddagen.  

Bladins fritidshem är indelat i fem avdelningar – F, 1, 2, 3 och klubben (4-6). Det är barnens behov som styr verksamhetens innehåll och därför skiftar verksamheten beroende på barnens ålder och utvecklingsnivå. Avdelningarna arbetar nära tillsammans och har samma målsättning.

Vi erbjuder vi en god variation på våra aktiviteter för att kunna tillgodose barnens olika intressen och väcka nyfikenhet på sådant barnen kanske aldrig prövat tidigare. På vår skolgård har vi tillgång till bland annat basketkorg, fotbollsplan och lekplatser för både stora och små. Flera dagar i veckan ordnar vi aktiviteter både inomhus och utomhus som barnen får välja att vara med på. Förutom de organiserade aktiviteterna lägger vi stor vikt vid barnens fria lek. Barn lär sig hela tiden och i olika situationer. I leken använder barn de kunskaper de fått och lär sig samtidigt nya saker. Därför behöver alla barn få använda leken också som ett sätt att lära. Det är också i den fria leken som barnen finner sig själva och prövar sig fram mellan olika roller och förhållningssätt med stöd från oss vuxna.

Vi arbetar tematiskt utifrån ett holistiskt perspektiv för att barnen ska ha möjlighet att utveckla och utforska kulturella uttrycksformer som dans, drama, bild, musik, foto och skapande av film. Genom att i olika kreativa och sociala aktiviteter tillämpa temat lär sig barnen att ta del av andra kulturer samt att väcka deras intressen och fördjupa sig i något av ämnena.

Anmälan

Det enklaste sättet att anmäla sitt barn till vårt fritidshem är att hämta en ansökningsblankett på skolans expedition. Kostnaderna för en fritidshemsplats är enligt maxtaxa.

Uppsägning av fritidsplats

Observera att det är två månaders uppsägningstid. Blanketten för uppsägning av fritidsplats hittar du på expeditionen eller under “Filer & Länkar” på Schoolsoft.