Frågor och svar för medarbetare

Nedan finns information för medarbetare på Stiftelsen Bladins Skola gällande Coronaviruset (covid -19). 

Saknas din fråga? Vänligen prata med närmsta chef.  

Senast uppdaterat 2020-04-09

Vad ska jag göra om jag känner mig sjuk? 

Känner man symtom som snuva, hosta eller feber ska man inte gå till arbetet. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du varit sjuk så ska du vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till arbetet igen. Vid bekräftad smitta av covid-19 ska du rådfråga din läkare och följa Folkhälsomyndighetens instruktioner (Folkhälsomyndigheten

Hur anmäler jag sjukdom under perioden 11 mars – 31 maj?

Sjukanmälan görs som vanligt till skolan och i Kontek TID. Bladins kommer att dra karensavdrag / sjukavdrag som tidigare. Bladins betalar ut sjuklönen de första 14 dagarna. Bladins anmäler även till försäkringskassan dag 15. 

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Du kommer att ersättas med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt från Försäkringskassan.

Från och med den 7 april finns det e-tjänst på Mina Sidor hos Försäkringskassan för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Läkarintyg behöver inte lämnas för perioden 11 mars – 31 maj för dag 1 – 20. Fr.o.m sjukdag 21 skall läkarintyg lämnas till Bladins och till försäkringskassan. 

Vad gäller om någon i mitt hushåll är sjuk? 

Även om någon inom din familj är sjuk kan du arbeta som vanligt, förutsatt att du själv inte uppvisar några symptom. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symptom. 

Vad gäller om någon i mitt hushåll har konstaterats smittad av covid-19?

Den som har bekräftad covid -19 får instruktioner av behandlande läkare hur de ska undvika att smitta andra. Detta kan även inkludera andra personer i hushållet. 

Undersök med läkare om du kan vara berättigad ersättning från försäkringskassan i form av smittbärarpenning (smittbärarpenning)

Vad gäller om skolan stänger för elever?

Även om skolan skulle stänga för elever har de ändå rätt till undervisning på distans. Medarbetare arbetar fortsatt från arbetsplatsen. Arbetstid och lön utgår som vanligt. Din chef gör bedömningen om vilka medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten.  Gör din chef bedömningen att du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån kan ni komma överens om att du kan arbeta hemma.

I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att grundskolor och förskolor ska hållas öppna. Undervisning till våra gymnasieelever sker på distans. (Folkhälsomyndigheten

Vad gäller för mig som lärare på gymnasiet?

Undervisning till våra gymnasieelever sker på distans. Medarbetare arbetar fortsatt från arbetsplatsen. Arbetstid och lön utgår som vanligt. Din chef gör bedömningen om vilka medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten.  Gör din chef bedömningen att du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån kan ni komma överens om att du kan arbetar hemma.

Vad gäller om skolan stänger för elever och medarbetare?

Om verksamhetens lokaler skulle stänga så arbetar alla anställda hemifrån. Arbetstid och lön utgår som vanligt. 

Vad gäller om mitt barns förskolor eller skolor stänger?

Om ditt barn är friskt så kontakta din chef för dialog om möjlighet att arbeta hemifrån. Det är chef som bedömningen att du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån. Ett annat alternativ kan vara att ta ut föräldraledighet, kompledigt, semester eller obetald tjänstledighet. 

Är ditt barn sjukt ska du anmäla VAB i enlighet med ordinarie riktlinjer. 

Mitt barns förskola/skola undrar om jag arbetar i samhällsviktig verksamhet, hur vet jag det? 

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att barn till  vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. 

Då barnomsorg och utbildning inom skolväsendet anses vara verksamhet som ska upprätthållas vid en skolstängning kan ditt arbete eventuellt bedömas som samhällsviktigt. Denna bedömningen görs av din arbetsgivare. Vänligen kontakta din chef för dialog. 

Vad gäller för resor och tjänsteresor? 

Vi avråder från alla tjänsteresor i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Resor utomlands till samtliga länder avråds från UD sedan den 14:e mars. 

Har du varit på resa och kan ha exponerats för coronavirus är du skyldig att berätta för din arbetsgivare innan du kommer till arbetet.

Ska jag delta i möten?

Bladins genomför inga möten eller arbetsplatsträffar i större grupp. Mötesverksamheten har anpassats för att möjliggöra social distansering.

Möten för personal mellan skoldelarna samt med central administration genomförs i största möjliga mån digitalt. Vid arbete hemifrån ersätts fysiska möten med möten via Google Hangout eller liknande.

Jag är orolig då jag tror jag tillhör en riskgrupp, ska jag jobba? 

Din chef gör bedömningen om vilka medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten.  Gör din chef bedömningen att du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån kan ni komma överens om att du kan arbeta hemma. Har du inte arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet behöver du läkarintyg för att kunna vara hemma. Då ska du vara sjukskriven.

Jag är orolig då en person i mitt hushåll tillhör en riskgrupp, hur ska jag göra? 

Din chef gör bedömningen om vilka medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten.  Gör din chef bedömningen att du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån kan ni komma överens om att du kan arbeta hemma. Har du inte arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet behöver du läkarintyg för att kunna vara hemma. 

Vem ansvarar för arbetsmiljön när jag arbetar hemifrån? 

I hemmet kan det vara svårt att få till lika bra arbetsmiljömässiga förutsättningar som på arbetsplatsen. Vid hemarbete ligger ett stort ansvar på medarbetaren att se till att arbetsmiljön och arbetsställningen blir tillfredsställande. En chef som medger hemarbete ska ha gjort bedömningen utifrån att medarbetaren har teknisk utrustning och övriga förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt hemifrån. Här är det viktigt med en dialog mellan närmaste chef och medarbetare.