fbpx

I denna allmänbildande och breda inriktning lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

På programmet lär du dig om hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör. Du får förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar vårt samhälle i Sverige och andra delar av världen. För att skapa variation i undervisningen och för att ge våra elever möjlighet att koppla teori till praktik, använder vi oss bland annat av rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning, studiebesök och gästföreläsare. Bland annat har de deltagit i FN-rollspel och i studieresor till EU-parlamentet i Bryssel. Programmet förbereder dig för högskolestudier inom många olika områden, exempelvis samhällsvetenskap.

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna språk erbjuder vi steg 5 i tyska, franska och spanska samt japanska och danska som nybörjarspråk. Våra språklärare undervisar i sitt modersmål och lägger därför stor vikt vid att du förutom de språkliga kunskaperna också får lära dig en hel del om kultur och samhällsliv i målspråksländerna.


Poängplan 2019/2020

  Antal poäng ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3
Gymnasiegemensamma ämnen 1150p        
Engelska 5 100p    
Engelska 6  100p    
Historia 1b 100p    
Idrott och hälsa 100p  
Matematik 1b 100p    
Matematik 2b 100p    
Naturkunskap 1b 100p    
Religionskunskap 1 50p    
Samhällskunskap 1b 100p    
Svenska 1/Svenska som andraspråk  100p    
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100p    
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100p    

 

       
Programgemensamma ämnen 300p        
Filosofi 1 50p    
Moderna språk (Ty,Sp,Fr,Da,Jap) 200p  
Psykologi 1 50p    

 

       
Inriktning Samhällsvetenskap 450p        
Geografi 1 100p    
Historia 2a 100p    
Religionskunskap 2 50p    
Samhällskunskap 2 100p    
Samhällskunskap 3 100p    
         
Programfördjupning 300p*        
Internationella relationer 100p    
Engelska 7 100p    
Humanistiskt och samhällsvetenskaplig specialisering 100p    
         
Individuellt val, totalt 200p*        
Estetiskt val: Bild och form 100p  
Naturkunskap 2 100p    
Psykologi 2a, 2b 100p  
Retorik 100p    
Idrott och hälsa 2 100p    
Moderna språk (Ty,Sp,Fr,Da,Jap)
Steg 5 resp. steg 2
100p    
         
Gymnasiearbete 100p        
Gymnasiearbete SA 100p    
         
TOTALT 2500p      

*Kursinnehållet kan komma att ändras