Klagomålshantering

Stiftelsen Bladins Skola strävar efter att hålla en hög kvalitet på vår verksamhet. Enligt Skollagen ska skolor, fritidshem och förskolor ha skrivna rutiner för hantering av klagomål på verksamheten från föräldrar och andra berörda. Skolan, fritidshemmet och förskolan är skyldiga att ta emot och behandla klagomål.

Om du har några klagomål kan du ta kontakt med oss enligt nedan:

Ärenden som gäller lokaler och service

Kontakta oss via info@bladins.se

Ärendegång avseende ditt barns utbildning

I första hand ska du alltid kontakta närmast personal, mentor. Om du anser att situationen ej retts ut eller förbättras kan du därefter kontakta ansvarig skolledare:

Om du anger ditt namn, adress, e-post och telefonnummer kommer du att bli kontaktad inom 10 arbetsdagar. Om ärendet kräver mer tid kommer vi att meddela dig. Om du väljer att vara anonym kommer du inte att få något svar, men ärendet kommer naturligtvis att utredas.  Klagomål som skickas in under sommaren (juni-augusti) kan ta längre tid är 10 arbetsdagar.

Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits, vänligen kontakta Skolchef Magnus Wahlberg: Magnus.Wahlberg@bladins.se

 

Denna klagomålsrutin ersätter inte din rättighet att överklaga till lokala eller statliga myndigheter. 

  • Förskolan: Du kan överklaga ett beslut till Förskolenämnden/Barn- och utbildningsnämnden i Malmös stad.
  • Skola och fritidshem: Du kan överklaga ett beslut till Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se) eller Barn- och elevombud (BEO).

Uppdaterad: 22 oktober 2020