Här ser ni läsårstiderna för nästa läsår. Notera att vi har två gemensamma studiedagar då både skolan och fritidshemmet håller stängt; 19 november 2019 och 24 mars 2020. Skolan och fritidshemmet är även stängda alla helgdagar under året.