Om Bladins Montessoriförskola

Med barnets perspektiv i centrum - varje dag!

Bladins Montessoriförskola ligger nära Pildammsparken, ett fint grönområde. Vi befinner oss på andra våningen i relativt nya lokaler på Roskildevägen. I de ljusa lokalerna har vi 75 barn mellan 1-5 år. Vi arbetar medvetet med hälsa och gymnastik och anammar Maria Montessoris pedagogiska tankar i vår verksamhet. Vi ser utemiljön som ett komplement till innemiljön med vars hjälp vi kan stimulera till lärande med alla sinnen. Under vår utevistelse besöker vi gärna Pildammsparken och andra närliggande parker på gångavstånd. Vårt främsta mål är att erbjuda barnen en trygg miljö, med mycket kärlek och glädje. Barnperspektivet är vårt slagord och detta blir även vår röda tråd i verksamheten. Alla barn ska få lära och utvecklas i lek och undervisning, utifrån sina egna förutsättningar. Vi arbetar med fokuset att barnen ska känna sig sedda och bli bekräftade varje dag.