Köanmälan

Sök till Bladins Montessoriförskola redan idag!

Intresset för Bladins är stort. Därför rekommenderar vi att föräldrar sätter sitt barn i kö så snart som möjligt efter födseln. På grund av det stora intresset har vi tyvärr inte möjlighet att bereda plats till alla i kön.

Anmäl här

 

Antagningsregler

  • Köanmälan för grundskolan måste ske via anmälningsformuläret ovan, anmälningsdatum gäller.
  • Syskonförtur tillämpas (syskonförtur gäller barn som är folkbokförda på samma adress).
  • Syskonförturen gäller mellan Bladins Montessoriförskola och grundskolan
  • Bladins skoldelar har olika kösystem, man kan inte flytta en ansökan från en skoldel till en annan inom Bladins. 
  • Barn som går på Bladins Montessoriförskola får automatiskt plats på Bladins Grundskola

Vänligen notera att denna ansökan endast gäller till den svensktalande förskolan.