Så här kan en dag på förskolan se ut

De barn som kommer tidigt på morgonen äter ofta frukost tillsammans på förskolan. Detta är en lugn och fin stund, och en möjlighet för pedagoger och barn att samtala.

När alla barn har kommit börjar vi med en samling. Alla barn får utrymme att bli sedda, lyssnade på och få information kring hur dagen kommer att se ut. Efter detta går vi ut till parken eller leker på vår fina gård. Förutom den fria leken ute sammanflätar vi vårt pedagogiska tema med uteverksamheten. Detta kan se ut på olika sätt men vi har till exempel matematik genom att räkna pinnar, steg, letar färger och sorterar. Vi tittar på fåglar och lyssnar in ljud eller passar på att ha lite rörelse. När vi sedan kommer in innan lunch återkopplar vi vad vi varit med om och vad barnen sett.

Lunchen, liksom alla andra måltider dukas och serveras av barnen själva då vi tidigt vill skapa självständiga individer. Efter lunch har vi en läsvila efter barns önskemål den dagen, och de minsta får sova. Eftermiddagen rullar igång och oftast knyter vi an barnens upplevelser från förmiddagens utevistelse och arbetar vidare med temat. Barnen önskar själva mellanmålet i den mån det går och brer, dukar, torkar och sopar efter sig, givetvis med hjälp av en vuxen.

Efter mellanmålet har vi fri vistelse i hela förskolans lokaler och barnen får själva bestämma vad, var och med vem de vill leka med tills de sedan ska hem för dagen.