Samarbetspartner

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world -Nelson Mandela

En investering i utbildning är att investera i det viktigaste humankapitalet vi har, barn och elever. Vi på Bladins strävar efter att hitta samarbetspartners som delar vår vision om att utbilda för en global värld av mångfald. Vill du vara delaktig genom att investera i sveriges framtid?

Vill du vara med och skapa nya nätverk av företag som är passionerade i utvecklingsfrågor? Ställa upp som mentor eller coach för elever? Bidra till möjligheter för barn och elever att arbeta i en högteknologisk miljö eller möta det senaste inom biomedicin? Har din arbetsplats möjlighet att erbjuda praktik för en enskild elev eller erbjuda en lärare fortbildning inom det område där ni är experter?

Bidra till att bredda elevernas kompetens genom att besöka skolan och berätta om era erfarenheter och kunskaper eller kom och möt våra elever för att höra deras ideer för framtiden!

Det finns många möjligheter och sätt att bidra. För ett allmänt samtal kring hur du kan arbeta tillsammans med Bladins och ha en dialog om utbildning och framtida möjligheter, kontakta skolchef Magnus Wahlberg.