Föräldraföreningen / Parents’ Association

Bladins Föräldraförening

Föräldraföreningen är en ideell förening. Det finns en föräldraförening för samtliga verksamheter. Föreningen är uppdelad i två olika sektioner, där den svenska sektionen (SvFF) företräder föräldrar till barn i förskolan, grundskolan, gymnasiet och fritidsverksamheter och den internationella sektionen (ISPA) företräder föräldrar till barn på den internationella skolan.

Föräldraföreningen svarar för:
– att välja styrelsen vid årsmötet en gång per läsår
– att vara som en informationslänk mellan föräldrar och skola
– att främja skolans verksamhet genom olika stödjande aktiviteter (t.ex. klassaktiviteter, familjefestival m.m.)

Föräldrarnas engagemang är en enorm resurs för skolan och för eleverna och Bladins har en synnerligen aktiv föräldraförening. Vårdnadshavare till elever på skolan är automatiskt medlemmar. Alla är varmt välkomna att vara med och arbeta för skolans väl.

Kontakta föräldraföreningen via e-post: paboard2015@gmail.com

Bladins Parents’ Association

The Parents’ Association is a non-profit organization. There is only one Parents’ Association for all of Bladins. The association is divided into two sections, where the Swedish section (SvFF) is representing parents of children in the Swedish Pre-school, Swedish Compulsory School, Upper Secondary School and the After School department and the International Section (ISPA) is representing parents of children in the International School.

The responsibility of the PA is:
– to elect the Board at the Annual General Meeting once per academic year
– to be an information link between the parents and the school
– to promote the school through various support activities (for example class activities, family festival etc.)

Parental involvement is an enormous resource for the school and its students and Bladins has a very active Parents’ Association. Parents and guardians of students at the school automatically become members of the Parents’ Association. Everyone is extremely welcome to join in and work for the good of the school.

 

You can contact the Parents’ Association via e-mail: paboard2015@gmail.com